Skip to main content
Agora - Transnational Placement Scheme For Translation Students

Agora - Transnational Placement Scheme For Translation Students

Agora - Transnational Placement Scheme For Translation Students
Home
  

 AGORA – Transnational Placement Scheme for Translation Students 

AGORA – Transnational Placement Scheme for Translation Students is een 3-jarig project gecoördineerd door de Universiteit van Bologna en medegefinancierd door de Europese Commissie onder het Leven Lang Leren Erasmusprogramma “Samenwerking tussen instellingen Hoger Onderwijs en Ondernemingen” dat in 2012 in het leven werd geroepen.  Het project heeft tot doel een stevig netwerk op te bouwen dat is samengesteld uit zowel instellingen voor hoger onderwijs als vertaalbureaus.  Bovendien vergemakkelijkt het de organisatie van internationale stages voor gevorderde studenten vertaling op korte termijn en bevordert het de inzetbaarheid van afgestudeerden op lange termijn.

Concreet kan AGORA, als duurzame structuur ingebed in het European Master in Translation (EMT) netwerk en door de invoering van duidelijke regels, permanente nationale aanspreekpunten en een webapplicatie toegankelijk over heel Europa:

  • Een duidelijke gedragscode formuleren voor de partners;
  • Helpen bij het overwinnen van juridische en financiële hindernissen voor internationale stages;
  • Vraag en aanbod op elkaar afstemmen (de juiste stagiair op de juiste plaats);
  • Zorgen voor efficiënte terugkoppeling tussen het vertaalbedrijf en de vertalers in opleiding, de stageplaatsen informeren over de kwaliteit van de toegekende diploma’s en de studenten bewust maken van de werkelijke vaardigheden die nodig zijn om professioneel aan de slag te gaan.

De stabiliteit en continuïteit van AGORA zal worden gewaarborgd door de inbedding in het EMT netwerk, nationale aanspreekpunten en een webapplicatie voor vraag en aanbod in internationale stageplaatsen. Een stabiele interactie tussen hoger onderwijsinstellingen en bedrijven verzekert een permanente samenwerking en helpt de instellingen voortdurend hun curricula aan te passen aan de steeds wisselende behoeften van de arbeidsmarkt.

AGORA pakt de volgende concrete kwesties aan met betrekking tot internationale stages in Europa:

  • Bestaande belemmeringen voor internationale mobiliteit als gevolg van verschillende wettelijke bepalingen voor stages en verzekeringen, die met behulp van nationale aanspreekpunten uit de weg kunnen worden geruimd;
  • Ondersteuning voor studenten die niet kunnen deelnemen aan internationale stages door gebrek aan financiële middelen door een co-financieringssysteem op te zetten.

 Partners

LogoFilter
Babes-Bolyai University
Budapest University of Technology and Economics
CLS Communication
CTI - Communication Trend Italia
Durham University
EUATC - European Union of Associations of Translation Companies
Euroscript
Hermes Traducciones y Servicios Lingüísticos, SL
Institut libre Marie Haps (Haute Ecole Léonard de Vinci)
ISIT
Lionbridge Belgium sprl/bvba
Universidad de Alcalà
LogoUniversità degli Studi Internazionali di Roma
Università di BolognaUniversità di Bologna
Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft (ZTW)
Hogeschool GentUniversity of Ghent