Skip to main content
Agora - Transnational Placement Scheme For Translation Students

Agora - Transnational Placement Scheme For Translation Students

Agora - Transnational Placement Scheme For Translation Students
Home
  

 AGORA – Transnational Placement Scheme for Translation Students 

Az „AGORA – Transnational Placement Scheme for Translation Students” egy 3 éves projekt, melyet a Bolognai Egyetem irányít és részben az Európai Bizottság finanszíroz a 2012 LLP Erasmus program „Felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti együttműködés” alprogramja keretében. A projekt célja, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a felsőoktatási intézmények és a fordítóirodák között egy hálózat létrehozásával, ami megkönnyíti a fordítóképzésben részt vevő, felsőbb évfolyamokon tanuló vagy végzés előtt álló hallgatók számára rövidtávon egy nemzetközi gyakornoki program beindítását, illetve hosszabb távon az elhelyezkedést.

Az AGORA az Európai Mesterszintű Fordítóképzések (EMT) hálózatának munkájába szorosan beépülni szándékozó fenntartható szervezetként, illetve világos szabályok, állandó nemzeti kontaktpontok és egy európai web applikációs program révén az alábbiakat kívánja megvalósítani:

  • világos/egyértelmű viselkedési kódex létrehozása a partnerintézmények számára;
  • a nemzetközi gyakornoki program megvalósítása előtt álló jogi és pénzügyi akadályok legyőzésének elősegítése;
  • a kereslet és a kínálat összeegyeztetése (a megfelelő gyakornok kerüljön a megfelelő helyre);
  • hatékony visszajelzés biztosítása mind a fordítóipar résztvevői, mind a fordítóképző intézmények számára, előbbiek tájékoztatása a kiadott diplomák minőségéről, utóbbiak informálása arról, milyen készségekre van szükségük a leendő fordítóknak szakmai életükben.

A projekt stabilitását és folyamatosságát az EMT hálózatába való beépülés, az egyes országokban felállítandó kontaktpontok és a nemzetközi gyakornoki program keretében megjelenő igények, illetve kínálat számára létrehozott webes felület fogja biztosítani. A felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti rendszeres információcsere biztosítani fogja a folyamatos együttműködést, és lehetővé teszi majd az előbbiek számára, hogy a tantervet folyamatosan a munkaerőpiac változó igényeihez igazítsák.

Az AGORA az alábbi konkrét kérdésekkel foglalkozik az Európán belüli nemzetközi gyakornoki program vonatkozásában:

  • melyek azok a nemzetközi mobilitás előtt álló akadályok, amelyeket a gyakornoki programokra, illetve a biztosítási szempontokra vonatkozó jogi szabályozások eltérő volta okoz, és amelyeket a nemzeti kontaktpontok segíthetnek elhárítani;
  • milyen segítséget kaphatnak azok a diákok, akik ezért nem tudnak nemzetközi gyakornoki programban részt venni, mert nincs, aki finanszírozza, vagy legalább hozzájáruljon a költségekhez. 


 Partners

LogoFilter
Babes-Bolyai University
Budapest University of Technology and Economics
CLS Communication
CTI - Communication Trend Italia
Durham University
EUATC - European Union of Associations of Translation Companies
Euroscript
Hermes Traducciones y Servicios Lingüísticos, SL
Institut libre Marie Haps (Haute Ecole Léonard de Vinci)
ISIT
Lionbridge Belgium sprl/bvba
Universidad de Alcalà
LogoUniversità degli Studi Internazionali di Roma
Università di BolognaUniversità di Bologna
Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft (ZTW)
Hogeschool GentUniversity of Ghent