Skip to main content
Agora - Transnational Placement Scheme For Translation Students

Agora - Transnational Placement Scheme For Translation Students

Agora - Transnational Placement Scheme For Translation Students
Home
  

 AGORA – Transnational Placement Scheme for Translation Students 

AGORA - Transnational Placement Scheme for Translation Students este un proiect cu o durată de 3 ani, coordonat de Universitatea din Bologna şi co-finanţat de Comisia Europeană, în cadrul acţiunilor programului LLP Erasmus 2012 "Cooperare între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi." Proiectul vizează constituirea unei reţele solide, formate din instituţii de învăţământ superior şi companii de traducere, care va facilita, pe termen scurt, implementarea stagiilor de practică transnaţionale, pentru studenţii cu un nivel avansat de pregătire în domeniul traducerii şi, pe termen lung, va încuraja angajabilitatea absolvenţilor.  

Conceput ca o structură durabilă, în cadrul reţelei Masteratelor Europene de Traducere (EMT), bazat pe implementarea unor reguli clare, puncte de contact permanente la nivel naţional şi o aplicaţie web extinsă la nivel european, AGORA îşi propune, în mod concret, următoarele:

  • să formuleze un cod de conduită clar pentru parteneri;
  • să ajute la depăşirea diverselor bariere de legislaţie şi financiare cu care se confruntă stagiile transnaţionale;
  • să armonizeze cererea şi oferta (identificând locul potrivit pentru fiecare stagiar);
  • să asigure un feedback eficient din partea companiilor de traducere şi a instituţiilor de învăţământ superior care formează traducători, informând companiile asupra calităţii diplomelor acordate de instituţiile de învăţământ superior şi furnizând acestora din urmă date referitoare la abilităţile reale necesare traducătorilor în viaţa profesională.

Stabilitatea şi continuitatea proiectului AGORA vor fi garantate prin implicarea reţelei EMT, puncte de contact naţionale şi o aplicaţie web destinată cererii şi ofertei de stagii transnaţionale. Prin interacţiunea constantă dintre instituţiile de învăţământ superior şi companii se va asigura o cooperare permanentă între acestea şi se va contribui la adaptarea continuă a programelor de studii la nevoile în schimbare de pe piaţa muncii.

AGORA va aborda următoarele aspecte concrete referitoare la stagiile transnaţionale în Europa:

  • obstacolele existente în calea mobilităţii transnaţionale, cauzate de diversele prevederi legale în ceea ce priveşte stagiile şi sistemele de asigurări, care pot fi depăşite cu ajutorul punctelor de contact naţionale;
  • sprijinirea studenţilor care nu pot participa la stagiile transnaţionale din cauza lipsei mijloacelor financiare, prin intermediul unui sistem de co-finanţare.

 Partners

LogoFilter
Babes-Bolyai University
Budapest University of Technology and Economics
CLS Communication
CTI - Communication Trend Italia
Durham University
EUATC - European Union of Associations of Translation Companies
Euroscript
Hermes Traducciones y Servicios Lingüísticos, SL
Institut libre Marie Haps (Haute Ecole Léonard de Vinci)
ISIT
Lionbridge Belgium sprl/bvba
Universidad de Alcalà
LogoUniversità degli Studi Internazionali di Roma
Università di BolognaUniversità di Bologna
Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft (ZTW)
Hogeschool GentUniversity of Ghent